• +370 37 360245
 • Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pagalba bendruomenei

Psichologas

Gabrielė Stonė
Psichologė      tel.: +370 37 360245,   e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I -III, V 730-1500, IV 800-1630.  Kabinetas 210
Atsakinga už psichologinės pagalbos mokyklos bendruomenės nariams (1-4 kl.) teikimą.

Veiklos kryptys
 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (progimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Birutė Balsevičienė
Psichologė      tel.: +370 37 360245,   e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I – IV 730-1500, V 800-1630.  Kabinetas 310
Atsakinga už psichologinės pagalbos mokyklos bendruomenės nariams (5-8 kl.) teikimą.

Veiklos kryptys
 • konsultavimas: mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu taikant psichologinio konsultavimo technikas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;
 • įvertinimas: mokinio galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • švietimas: mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (progimnazijos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

Socialinis pedagogas

Inga Butkevičienė
Socialinė pedagogė  tel.: +370 37 360245,  e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I – IV 750-1540, V 750-1500.  Kabinetas 219
Atsakinga už  1-4 kl. ir nemokamo maitinimo organizavimą, apskaitą.

Veiklos kryptys
 • socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikių vertinimas (kartu su kitais specialistais);
 • mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų konsultavimas socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • tarpininkavimas ir pagalba šalinant priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • dalyvavimas sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdų bei formų numatymas, bendradarbiaujant su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • mokyklos bendruomenės švietimas socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, informacijos apie socialinę pedagoginę pagalbą teikimas;
 • kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija inicijavimas ir įgyvendinimas prevencinių veiklų bei socialinio ugdymo projektų, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • aktualių socialinių pedagoginių tyrimų mokykloje atlikimas; informacijos reikalingos vaikų ir mokinių problemoms spręsti rinkimas, kaupimas ir analizavimas, bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;

Kristina Dubinskė
Socialinė pedagogė   tel.: +370 37 360245,   e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I - 730-1630, II - 730-1400, III - 730-1600, IV-V - 748-1530.  Kabinetas 220
Atsakinga už 5-8 kl. ir pavėžėjimo į progimnaziją organizavimą.

Veiklos kryptys
 • socialinės pedagoginės pagalbos vaikui ir mokiniui poreikių vertinimas (kartu su kitais specialistais);
 • mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų konsultavimas socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • tarpininkavimas ir pagalba šalinant priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti;
 • dalyvavimas sprendžiant krizinius atvejus mokykloje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui būdų bei formų numatymas, bendradarbiaujant su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku ir mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • mokyklos bendruomenės švietimas socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, informacijos apie socialinę pedagoginę pagalbą teikimas;
 • kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija inicijavimas ir įgyvendinimas prevencinių veiklų bei socialinio ugdymo projektų, ugdant vaikų ir mokinių gyvenimo įgūdžius;
 • aktualių socialinių pedagoginių tyrimų mokykloje atlikimas; informacijos reikalingos vaikų ir mokinių problemoms spręsti rinkimas, kaupimas ir analizavimas, bendradarbiaujant su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;

Specialusis pedagogas

Rūta Mirauskienė
Specialioji pedagogė  tel.: +370 37 360245,      e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I 750-1450; II, III 750-1250 ir 1635-2005; V 750-1150. Kabinetas 112
Atsakinga už švietimo ir specialiosios pagalbos teikimą.

Veiklos kryptys
 • padėti mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir lavinti jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus;
 • dalyvauti atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant pažangą mokykloje;
 • bendradarbiauti su mokytojais, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese;
 • rengti ir skleisti informaciją apie specialiąją pedagoginę pagalbą.

Logopedas

Rūta Mirauskienė
Logopedė ekspertė    tel.: +370 37 360245,      e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    II. III 1250-1635. Kabinetas 112

Veiklos kryptys
 • Šnekamosios ir rašomosios kalbos tyrimas ir įvertinimas;
 • Taisyklingų kalbos sistemos įgūdžių formavimas ir lavinimas;
 • Tėvų, mokytojų bei kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas kalbos ugdymo klausimais.

Mokytojo padėjėjas

Gita Aleksandravičiūtė
Mokytojo padėjėja  tel.: +370 37 360245,      e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I-IV 0800-1630

Vilma Pauliukaitienė
Mokytojo padėjėja  tel.: +370 37 360245,      e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I-IV 0730-1400

Sandra Stundienė
Mokytojo padėjėja  tel.: +370 37 360245,      e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I- 0855-1140,    II-III 0950-1150,     IV- 0800-1000,     V- 0850-1050 

Aurelija Pinkevičienė
Mokytojo padėjėja  tel.: +370 37 360245,      e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I-IV 0800-1630

Renata Kudūkė
Mokytojo padėjėja  tel.: +370 37 360245,      e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I-IV 0800-1200

Gintarė Ramonienė
Mokytojo padėjėja  tel.: +370 37 360245,      e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I-IV 0800-1430

Jūratė Genovaitė Stonienė
Mokytojo padėjėja  tel.: +370 37 360245,      e-paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Darbo laikas:    I-IV 0800-1200


Raštinės darbo laikas

Pirmadienis - Penktadienis
07:30 - 16:30
Šeštadienis - Sekmadienis
Nedirbame
Pietų pertrauka
12:00 - 13:00

Kontaktai

Adresas:
Vėtrungės g. 1, LT-48135 Kaunas
Telefonas:
+370 37 360245
E-paštas:
info@ktip.lt

Rekvizitai

Biudžeto lėšų sąskaitos Nr.:
LT414010042500050193
Paramos sąskaitos Nr.:
LT384010042500000486
Įmonės kodas:
190139278

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre